Pīkau

Pīkau

He kupu te pīkau mō tētahi momo pāhi, kete utauta rānei. Hei te mutunga o te hōtaka Kia Takatū ā-Matihiko he pīkau rauemi tāu hei whakamahi i ngā mahi ako i te ihirangi hangarau matihiko hou.

Te whiriwhiri pīkau

He kupu whakataki kei te tīmatanga o ia pīkau. He ataata kei te whakatakinga me ngā mōhiotanga e pā ana ki ngā raunga kei te pīkau kia pai ai tō whiriwhiri i tērā e tika ana mōu. He ngohe e āhei ana ki te whakauru ki tō ao ako ahakoa mahi ai koe ki te taumata Hika, te taumata Whitawhita rānei. Ka mōhio hoki koe he aha te nui o ngā haora e tika ana kia rāhuitia kia pai ai tō whakaoti i te pīkau.