Rauemi Pīkau

Resource Toolkits

Whakatewhatewha, ako me te tūhono ki ngā ihirangi hou o te marautanga me te tūhura i te āhua o te mahi rāwekeweke ki te whakauru i te Hangarau Matihiko ki tō hōtaka ako mā ngā Rauemi Pīkau. Ko te whāinga ia kia noho ngā Rauemi Pīkau hei tauaromahi korahi, hei tauira rānei i te whakatinanatanga ngātahi i te Hangarau Matihiko ki tō marau ā-kura, hei horopaki hāngai, hei horopaki houtupu hoki.

Ngā Ariā ka tūhuratia i roto i ngā Rauemi Pīkau

Ka taea e koe ia ariā te tūhura e whakamahi ai mātou i roto i ngā Rauemi Pīkau, nō roto tonu i te rauemi anō, mā te whai rānei i ngā hononga kei raro nei. Ehara i te mea he māmā noa iho te whakamārama i ngā ariā o Te Ao Māori mā te whakapākehā noa, heoi anō, kua whakaratongia ētahi rauemi hei āwhina i a koutou ki te whai māramatanga ki ngā ariā hei kīnaki i te akoranga ka oti i a koe i roto tonu i te rauemi anō.

Kaitiakitanga

Kei Te Takanga o te Wā, tūhuratia te Kaitiakitanga, te Whanaungatanga me te Tūrangawaewae. He kōnae ūhōputu te rauemi ka taea te tikiake mā te paetukutuku o Te Kete Ipurangi (TKI).

Hauora me te Whanaungatanga

Arā noa atu ngā pārongo i runga i te ipurangi mō te Hauora, anei ētahi rauemi matua:

Te Manaaki i a Papatūānuku

He whānui rawa atu ngā rauemi e hāngai ana ki tēnei ariā i runga i te ipurangi, e pokapū haere ana i te tiaki i te taiao. Kei roto i tēnei Rauemi Pīkau, ka aro atu tātou ki te whakaiti para.

Ko Te Mahana Haere o te Moana nui-a-Kiwa he rauemi ara reo Māori e tūhura ana i te rerekētanga o te āhuarangi.

Tikiake i te kōnae ūhōputu i konei:

Toro atu ki te paetukutuku o Te Manatū mō Te Taiao mō te whakahaeretanga para me te hiranga ki a tātou.

Kia tūhura hoki koe i te paetukutuku Para Kore, he maha ngā rauemi mō te tiaki i te taiao / i a Papatūānuku.

Tūrangawaewae

Āpiti atu ki tūhura i Te Takanga o te Wā, ka kitea e koe tētahi rauemi reo rua mō te Tūrangawaewae i runga i te paetukutuku o te Tāhuhu o Pūtātara.

Tūhuratia te Tūrangawaewae i konei.

Ngā Ariā me ngā Horopaki

Kua whiriwhiri kē mātou i ētahi ariā me ētahi horopaki hei whakaatu i te whānuitanga o ngā ngohe ako ka taea e whai tikanga ana, e hāngai ana hoki.

Ko ngā ariā i whiriwhiria e mātou mō Kia Takatū ā-Matihiko ko ērā e pūtake mai ana i ngā kaupapa kākanorua kia hāngai ai ki te motuhaketanga o te ako i Aotearoa.

Ko ngā horopaki he mea whiriwhiri e tō mātou tīma tuhituhi kia hāngai ki ngā ariā, ā, i āta whakaarohia ngā horopaki ka māmā te whakahāngai ki ō koutou marau ā-kura. Ka tautoko ngā horopaki houtupu, whai tikanga hoki i ngā ākonga hei kaikōkiri. Ka hāpaitia e rātou ō rātou hapori, ā, he hua pai ka pā ki a rātou me ētahi atu pēnei i ō rātou whānau, ō rātou hapū/iwi, tae noa atu ki te hapori whānui.

Te whakamahi i ngā Rauemi Pīkau

E whakatauiratia ana i konei tētahi ara whakamahi i te rauemi.

  • Pānuihia ngā rauemi pīkau hei tautoko i te tipu o tō māramatanga.

  • Me mahi tahi ki ō hoamahi ki te tūhura i ngā huarahi e noho ngātahi ai te HM me tō marau ā-kura, e whai wāhi ai ngā ariā me ngā horopaki whai tikanga, houtupu hoki.

  • Whiriwhirihia ētahi āhuatanga o ngā Rauemi Pīkau. Me whakahāngai i te ako ki ō koutou horopaki mā te whakatau ka pēhea tō raweke i ngā pīkau kia pai ai tō whakatutuki i ō hiahia ka mutu ngā tau me ngā taumata o ō ākonga.

  • Tiria ō akoranga hei tautoko i te ako a ētahi atu mā te tuari i ō mahere ako ngātahi ki Ngā Kiriahi!

Tīkina ake tō kape o te tātauira wātea: