Pīkau

He kupu te pīkau mō tētahi momo pāhi, kete utauta rānei. Hei te mutunga o te hōtaka Kia Takatū ā-Matihiko he pīkau rauemi tāu hei whakamahi i ngā mahi ako i te ihirangi hangarau matihiko hou.

Te whiriwhiri pīkau

He kupu whakataki kei te tīmatanga o ia pīkau. He ataata kei te whakatakinga me ngā mōhiotanga e pā ana ki ngā raunga kei te pīkau kia pai ai tō whiriwhiri i tērā e tika ana mōu. He ngohe e āhei ana ki te whakauru ki tō ao ako ahakoa mahi ai koe ki te taumata Hika, te taumata Whitawhita rānei. Ka mōhio hoki koe he aha te nui o ngā haora e tika ana kia rāhuitia kia pai ai tō whakaoti i te pīkau.

Pīkau Hangarau Matihiko | Digital Technologies Toolkits


Ngā Kiriahi

Ko Ngā Kiriahi te mokowā tuihono ā-hapori kua whakaritea pū mō Kia Takatū ā-Matihiko. E pōhiri ana i a koutou ki taua mokowā ki te aro ki ngā ihirangi, ngā rauemi me ngā matapakinga e hāngai ana ki te hōtaka takatū. Torohia te hononga ki Mō mātou ki te whai mōhiotanga atu anō mō Ngā Kiriahi.

Ngā Kiriahi


Te Tokorima-a-Mahuika

Te Tokorima-a-Mahuika (TTaM) tētahi tino wāhanga o te Hōtaka Takatū. 15 katoa ngā pātai o TTaM. He mea hoahoa kia āhei ai ngā kaiako ki te tuku kōrero arotake e pā ana ki te āhua o tō rātou ‘takatū’ ki te whakatinana i te ihirangi marautanga Hangarau Matihiko hou. E whakapae ana mātou ka rite tonu te whakamahia ōna e ngā kaiako i a rātou ka koke i te Hōtaka Takatū. Mā te whakaoti i TTaM e puta ai tētahi pūrongo mā te kaiako e whakatakoto kōrero ana mō ōna haumāuiuitanga, ōna ngoikoretanga me ngā hipanga ka whai ki te whakatinana i te ihirangi marautanga hou o te Hangarau Matihiko. E rua ngā putanga o TTaM: ko tētahi mā te hunga nō rātou te haepapa ki te ārahi i te whakatinanatanga o te Hangarau Matihiko i ō rātou kura (Pouwhirinaki), ko tērā atu mā ērā ka whakaako i te ihirangi hou (Kaiako).

Te Tokorima-a-Mahuika


Ki te Ahikāroa

Ki te Ahikāroa or local meetups will be a combination of hands-on, face to face workshops in your region as well as interactive, virtual get togethers (webinars) for everyone to engage in. Meetups are free to attend and participants will be able to engage in new learning as well as share practice and ideas about integrating Digital Technologies and Hangarau Matihiko into classroom programmes. Meetups will provide an opportunity for you to connect, grow and learn from each other, supporting you to be confident and ready to implement Digital Technologies and Hangarau Matihiko.

Local Meetups